Nasza firma

Artom Handel Spółka z o.o. powstała w 2018 r. i kontynuuje rozpoczętą w 1996 r. przez Przedsiębiorstwo Budowlane ARTOM działalność w zakresie dystrybucji materiałów budowlanych.

Ważne daty

2018 r.

Wydzielenie działalności w zakresie handlu materiałami budowlanymi do nowopowstałej spółki ARTOM Handel Spółka z o.o.